Odpowiedzi

2010-02-05T17:20:02+01:00
Atunek pod ochroną, bardzo rzadki. Ścisłą ochroną został objęty w 1925 roku. Wpisany do Polskiej Czerwonej Księgi Zwierząt z kategorią zagrożenia EN czyli gatunek bardzo wysokiego ryzyka, zagrożony wyginięciem. Od momentu wstąpienia Polski do Unii Europejskiej żółw błotny podlega Dyrektywie siedliskowej numer 92/43/EWG w sprawie ochrony siedlisk naturalnych rzadkich gatunków oraz fauny i flory.
Ścisła ochrona żółwia w Polsce owocuje również ochroną miejsc jego występowania (różne źródła podają, że około 335 ostoi zasiedlają żółwie). W środowiskach, w których bytuje żółw błotny, spotkać można takie rzadkie rośliny jak: widłak, rosiczka okrągłolistna, pływacz i storczykowate oraz zwierzęta: bocian czarny, strzebla błotna i lin.
W celu zachowania populacji żółwia błotnego w Polsce stosuje się akcje sztucznego wylęgu tych gadów, podchowania i wypuszczania ich do naturalnego środowiska (w 2004 r. w województwie lubuskim wypuszczono 150 małych żółwi błotnych do rzeki Ilanki)[5].
W Czerwonej Księdze IUCN wpisany w kategorii NT[2].
2 3 2
2010-02-05T18:48:44+01:00
Jeśli zółw jest drapieznikiem reguluje liczebność owadów, gryzoni które powoduja straty w leśnictwie. Ich mięso i jaja są wykorzystywane do potraw.
W przemyśle farmaceutycznym wykorzystywany jest jad węży, wytwarza sie z niego leki przeciw reumkatyczne, epilepsje, hemofilię i przeciw nowotworom. Skóra jest bardzo cennym produktem wykorzystywanym w przemyśle, z którego wytwarz sie torebki itp.
* Skóra gadów jest również bardzo cennym produktem wykorzystywanym w przemyśle, z którego wytwarza się torebki, buty, paski.
1 1 1