Odpowiedzi

2010-02-05T22:44:13+01:00
Mniejsza z dwóch liczb spełniających równanie x²+5x+6=0 jest a)-6 b) -3 c)-2 d)-1 oblicz

x²+5x+6=0
ax² +bx + c = 0
a= 1
b = 5
c = 6
Δ= b² - 4*a*c
Δ= 5² - 4*1*6= 25 - 24 = 1
√Δ = √1 = 1
x1= (-b-√Δ) :2a = (-5 -1): 2*1 = (-6) : 2 = -3
x2 = (-b+√Δ) : 2a = ( -5 +1) :2*1 = (-4) : 2 = -2

Odp. Mniejszą z dwóch liczb spełniajacych równanie jest x1 = -3 ( odp.b)

2/liczba 1 jest miejcem zerowym funkcji liniowej f(x)=(2-m)x+1 wynika stad że m=0 m=1 m=2 m=3 oblicz
f(x) = (2 - m)x+1
f(1) = (2 - m)*1 +1 = 0
2 - m + 1 = 0
3 - m = 0
-m = -3 /:(-1)
m = 3
Odp. Jesli x = 1 jest miejscem zerowym funcji liniowej f(x)=(2-m)x+1 , wynika stad, że m = 3