Odpowiedzi

2010-02-05T17:21:04+01:00
Części mowy:
Krzyś - rzeczownik (własny, żywotny, osobowy, M, l. poj., r. męski)
zawsze - zaimek (upowszechniający)
biegnie - (czasownik niedokonany, 3 osoba, l. poj. )
do - przyimek
domu - rzeczownik (pospolity, nieżywotny, D, l. poj., r. męski)
na - przyimek
obiad - rzeczownik (pospolity, nieżywotny, B, l. poj., r. nijaki)
przygotowany - przymiotnik
przez - przyimek
mamę - rzeczownik (pospolity, żywotny, osobowy, B., l. poj., r. żeński)

na obiad, do domu, przez mamę - wyrażenia przyimkowe

części zdania:
grupa podmiotu
Krzyś - podmiot (gramatyczny)

grupa orzeczenia
zawsze - okolicznik czasu
biegnie - orzeczenie (czasownikowe)
do domu - okolicznik celu
na obiad - okolicznik celu
przygotowany - przydawka
przez mamę - okolicznik (sposobu chyba)


krzyś biegnie

biegnie do domu
biegnie na obiad
obiad przygotowany
przygotowany przez mamę
2010-02-05T17:23:30+01:00
Krzyś zawsze biegnie do domu na obiad przygotowany przez mamę.

Krzyś(podmiot)--biegnie(orzeczenie)
zawsze( okolicznik czasu)
na obiad( okolicznik miejsca)
przygotowany( przydawka)
przez mamę( dopełnienie dalsze)

Krzyś (rzeczownik)
biegnie (czasownik)
na (przyimek)
obiad( rzeczownik)
przygotowany( imiesłów przymiotnikowy)
przez (przyimek)
mamę ( rzeczownik)