1. Napisz w formie cząsteczkowej
a) równania reakcji, za pomocą których można z siarki otrzymać tlenek siarki(VI).
b) równanie reakcji otrzymywania tlenku wapnia z węglanu wapnia, zaznaczając, w jakich warunkach zachodzi ta reakcja.

2. Napisz w formie cząsteczkowej równania reakcji tlenków CaO i P₄O₁₀ z wodą.

3. Określ, jaki charakter chemiczny(kwasowy, zasadowy, obojętny) wykazują tlenki użyte w doświadczeniu.

CaO:
P₄O₁₀:
NO:

Informacja do zadania 2 i 3
Podczas próby z fenoloftaleiną zabarwienie malinowe pojawiło się tylko w probówce z tlenkiem wapnia, a gdy zastosowano oranż metylowy, roztwór zmienił barwę na czerwoną tylko w probówce z tlenkiem fosforu(V).

2

Odpowiedzi

2010-02-05T17:34:05+01:00
1A) 2S+3O₂-> 2SO₃
B) CaCO₃ -> CO₂+ CaO warunki normalne

2)CaO + H₂O -> Ca(OH)₂
P₄O₁₈ + 6H₂O -> 4H₃PO₄

3) CaO - zasadowy
P₄O₁₆ - kwasowy
NO - obojetny
1 5 1
Najlepsza Odpowiedź!
2010-02-05T22:07:28+01:00
1.
a) S+O2=SO2
2SO2+O2=2SO3
b) CaCO3-->CaO+CO2 (reakcja zachodzi w podwyższonej temperaturze)

2.
CaO+H2O=Ca(OH)2
P4O10+6H2O=4H3PO4
3.
CaO-charakter zasadowy
P4O10-charakter kwasowy
NO-obojętny
4 4 4