Odpowiedzi

Wymiary zewnętrzne piaskownicy to 4m x 3m.
Brzegi tej piaskownicy tworzy betonowy mur o grubości 20cm, czyli 0,2m

możemy zatem obliczyć wymiary wewnętrzne piaskownicy odejmując na początku i na końcu długości i szerokości grubość murku

4-2*0,2=3,6m
3-2*0,2=2,6m
Czyli wymiary wewnętrzne piaskownicy wynoszą 3,6m x 2,6m

Objętość prostopadłościanu liczymy mnożąc pole podstawy przez jego wysokość. W tym wypadku nasz prostopadłościan będzie murkiem postawionym dookoła piaskownicy, czyli pole podstawy możemy obliczyć odejmując od pola pow. zewnętrznego piaskownicy powierzchnię wewnętrzną

Pp=4*3-3,6*2,6=12-9,36=2,46m²

Wysokość murku 30cm, zamieniamy na metry
30cm*1m/100cm=0,3 m
podstawiamy dane do wzoru na objętość

V=Pp*H=2,64m²*0,3=0,792m²
32 3 32
Najlepsza Odpowiedź!
V = V1 - V2
V1 - objetosc piaskownicy z murkiem
V2 - objetosc piaskownicy bez murku
V - obetosc murku

a = 4m
b = 3m
h = 0,3 m

a1 = 4m - 2*0,2 m = 3,6m
a2 = 3m - 2*0,2m = 2,6m
h1 = h = 0,3m

V1 = abh
V1 = 3,6m³

V2= a1*b1*h
V2 = 2,808 m³

V = 3,6 - 2,808 = 0,792 m³

pzdr ;)

94 4 94