Deska o grubości 2,5 cm pęknie, gdy wywierane na nią ciśnienie przekroczy 8 MPa. Z takiej deski zrobiono kładkę nad rzeką. Taczką przewożone są po niej worki z cementem. Przepisy bhp nie pozwalają na przewożenie taczką więcej niz 100 kg. Wykonaj potrzebne obliczenia i sprawdź, czy deska wytrzyma takie maksymalne obciążenie, jeżeli taczka styka się z deską powierzchnią około 10 cm kwadratowe. Masa pustej taczki wynosi 15 kg.
Dane:
m-115 kg
S-10cm kwadratowe
Pmax-maksymalnie ciśnienie, m-masa taczki z ładunkiem
Rozwiązanie:
Aby sprawdzić, czy deska się nie złamie, należy obliczyć, jakie ciśnienie na deskę wywiera maksymalnie obciążona taczka. Jeżeli ciśnienie nie przekroczy 8 MPa, to można pracować bezpiecznie. Ciśnienie oblicza się ze wzoru: p_______.

1

Odpowiedzi

2010-02-05T17:29:42+01:00
Wzór na ciśnienie:
P=F:S
ciśnienie=siła działająca na jakąś powierzchnię

teraz siłą jest ciężar tych cegieł. Jeżeli ważą 100kg, to ich ciężar wynosi 100kg * 10N/kg= 1000N
dodajmy jeszcze samą taczkę i wychodzi nam ciężar 1150N

powierzchnia stykania się taczki z kładką wynosi 10 cm². Zamieniamy na m² i wychodzi 0,001 m²

Podstawiamy do wzoru:
P=F:S
P=1150N:0,001 m²
P=1150000Pa=1,15MPA

Odp. Deska nie pęknie.
4 2 4