Odpowiedzi

2010-02-05T18:03:14+01:00

Ta odpowiedź została oznaczona jako zweryfikowana

×
Zweryfikowane odpowiedzi zostały sprawdzone przez ekspertów, dlatego mamy pewność, że są prawidłowe i bezbłędne. Od dawna na zadane.pl znajdziesz tysiące poprawnych odpowiedzi, które zostały sprawdzone przez moderatorów (najbardziej zaufanych członków naszej społeczności).
Rysunek w załączniku.
Więc tak mamy dane kąty :
|<ASB|= 110 °, |<SBC| = 25°
Widzimy, że trójkąt ASB jest równoramienny zatem kąty przy podstawie mają takie same miary. Czyli :
α+α+110°=180°
2α=70°
α=35°

Następnie wiemy, że kąt wpisany w okrąg jest równy polowie kąta srodkowego opartego na tym samym łuku, czyli :
1/2 |<ASB|= |<ACB|
Zatem : |<ACB|= 55°

Kąt |<CBA|= |<SBC|+|<ABS|=25°+35°=60°
Kąt |<CAB|= 180°- 60°- 55°= 65°
96 4 96