Wróciłeś / aś właśnie do Polski po dłuższym pobycie w Londynie. Napisz do rodziny, u której
mieszkałeś / aś, list, w którym:
 Poinformujesz ją, że bezpiecznie dotarłeś / aś do domu i opiszesz swoją radość z powrotu;
 Podziękujesz jej za gościnność i za udzieloną Ci pomoc;
 Przywołasz szczególnie miłe wspomnienie i krótko je opiszesz;
 Zaprosisz ją do Polski i wyrazisz nadzieję, że będziesz mógł / mogła odwdzięczyć się,
organizując Twoim angielskim gospodarzom interesujący pobyt.

1

Odpowiedzi

2010-02-05T17:47:28+01:00
Dear Mr. and Mrs. Smith
I just arrived at home in Poland. The whole family is very happy with my return. I too, because I miss for them very much . My mother is very pleased with the gift from you.
I would like to thank you for your hospitality and assistance during their visit to London. It was a really great time.
Especially nice to remember our last dinner. The idea of the device prom dress was a great . Your soup with seafood was delicious. Competition for the most beautiful disguise too.
I hope that you will be pleased to remember me. I invite you on holiday in July. It was then that I look after you in my small town.
See you.
XYZ
1 4 1