Zad . 0
Modą wyników : 3, 7,9,3,7,4,5,3,5,5,6,3,7,5,3 jest liczba
A. 5
B. 3
C. 5, 4
D. 4

zad. 1
wartością wyrażenia (⅓)⁻² + (¼)⁻² + ( - ½) ⁻⁵ + 2⁻² jest liczba

A. 20
B. 53
C. - 7,25
D. - 6,75

zad. 2
Środek okręgu opisanego na trójkącie leży w punkcie przecięcia

A. dwusiecznych kątów trójkąta
B.środkowych boków trójkąta
C.wysokości trójkąta
D.symetralnych boków trójkąta

zad. 3
Iloczyn potęg 10 ⁻³ *( ⅗)⁻³ * (⅔)⁻³ jest równy

A.4⁻⁹
B. 4⁻²⁷
C. 1/12
D.1/64

zad. 4
Iloraz potęgi ( 3,6)⁴ : ( 0,09)⁴ jest równy

a. 40⁴
b. 40⁰
c.4⁴
d.4⁰

zad.5
załącznik
Prawdą jest że

A.a = 110 stopni i β = 70 stopni
B. a= 70 stopni i β = 110 stopni
C.a= 70 stopni i β = 70 stopni
D.a= 110 stopni i β = 110 stopni


zad. 6 załącznik !
Pole zacieniowanej figury jest równy ;


a. 25π
B.18,75π
C. 12,5π
D. 6 , 25π


zad. 7

wyrażenie _2⁻³: 5 ⁻³______________
4⁻³ ; 25⁻³


A.8/125
B. 6/ 15
C. 125 /8
D. 15/6

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-02-05T19:26:35+01:00
Zad.0-b
zad.1-d
zad.2-a
zad.3-d
zad.4-a
zad.5-nie otwiera się załącznik
zad.6-nie otwiera się załącznik
zad.7-a
1 5 1