Odpwiedz na pytania po niemiecku.

1 Isst du zusammen mit deiner familie ?
2 Machst du dein essen auch selber ?
3 Was isst du gerne?
4 Was isst du zwishendurch ?
5 Was magst du nicht?

ps. proszę o krótkie i treściwe i pełne odpowiedzi bo muszę się tego nauczyć na pamięć,

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-02-05T22:52:36+01:00
1 Isst du zusammen mit deiner familie ?(czy jesz z rodziną?)
Ja, ich esse mit der Familie.(Tak, ja jem z rodziną.)
2.--------
3.Was isst du gerne?(co lubisz jeść?)
Ich mag es Salate und Pizza essen.(ja lubię jeść surówki i pizzę.)
4.--------
5.Was magst du nicht?(czego nie lubisz?)
Ich mag nicht, wie Hamburger und Honig.(ja nie lubię hamburgerów i miodu.)

Mam nadzieję iż w jakikolwiek sposób pomogłam ...

Co do 4 zdania mam problem z przetłumaczeniem słowa "zwishendurch". Być może źle przepisałeś...