Deska o grubości 2,5 cm pęknie, gdy wywierane na nią ciśnienie przekroczy 8 MPa. Z takiej deski zrobiono kładkę nad rzeką. Taczką przewożone są po niej worki z cementem. Przepisy bhp nie pozwalają na przewożenie taczką więcej niz 100 kg. Wykonaj potrzebne obliczenia i sprawdź, czy deska wytrzyma takie maksymalne obciążenie, jeżeli taczka styka się z deską powierzchnią około 10 cm kwadratowe. Masa pustej taczki wynosi 15 kg.
Dane:
m=115 kg
S=10cm kwadratowe
Pmax=8 MPa
gdzie pmax-maksymalnie ciśnienie, m-masa taczki z ładunkiem
Rozwiązanie:
Aby sprawdzić, czy deska się nie złamie, należy obliczyć, jakie ciśnienie na deskę wywiera maksymalnie obciążona taczka. Jeżeli ciśnienie nie przekroczy 8 MPa, to można pracować bezpiecznie. Ciśnienie oblicza się ze wzoru: p_______.
Siła nacisku jest równa co do wartości______taczki z ładunkiem , czyli: Fg-mg.
Podstaw dane:
Fg=_________kg x 10 =___________N
Powierzchnię nacisku należy wyrazić w m kwadratowe.
S=10 cm kwadratowe= 10 x 1 cm x 1 cm =10 x jedna setna m x jedna setna m =___________m kwadratowe
Oblicz ciśnienie wywierane przez taczkę i wyraź je w MPa. Zatem:
p=________________________________Pa=___MPa
Odpowidź;Ciśnienie wywierane przez maksymalnie obciążoną taczkę na podłoże wynosi_____MPa i jest to wartość________( mniejsza/większa) od ciśnienia, które spowoduje złamanie deski. Stąd wniosek,że_____(można/nie można) jej używać jako kładki.

1

Odpowiedzi

2010-02-05T18:13:04+01:00
Wzór na ciśnienie:
P=F:S
ciśnienie=siła działająca na jakąś powierzchnię

teraz siłą jest ciężar tych cegieł. Jeżeli ważą 100kg, to ich ciężar wynosi 100kg * 10N/kg= 1000N
dodajmy jeszcze samą taczkę i wychodzi nam ciężar 1150N

powierzchnia stykania się taczki z kładką wynosi 10 cm². Zamieniamy na m² i wychodzi 0,001 m²

Podstawiamy do wzoru:
P=F:S
P=1150N:0,001 m²
P=1150000Pa=1,15MPA

Odp. Deska nie pęknie.
52 2 52