1. ułóż równanie reakcji alkoholu metylowego z kwasem masłowym. podaj nazwe produktu.
2.napisz równanie otrzymania:
-palmitynianu metylu
-propionianu etylu
-octanu propylu
3.napisz rownana hydrolizy
-octanu butylu
-stearynianu metylu
-mrówczanu propylu

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-02-05T19:28:07+01:00
1.C3H7COOH+CH3OH-->(nad strzałką H2SO4)
C3H7COOCH3+H2O
maślan metylu
2.a)C15H31COOH+CH3OH--->(nad strzałką H2SO4)
C15H31COOCH3+H2O
b)C2H5COOH+C2H5OH-->(nad strzałką H2SO4)
C2H5COOC2H5+H2O
c)CH3COOH+C3H7OH-->(nad strzałką H2SO4)
CH3COOC3H7+H2O

3. CH3COOC4H9+H20=CH3COOH+C4H9OH
C17H35COOCH3+H20=C17H35COOH+CH3OH
HCOOC3H7+H20=HCOOH+C3H7OH
21 5 21