Prosze pomuszcie daje wszystkie pkt jakie mam :):)
do zadań są załączniki
1. U Marka i Piotra występowały obiawy choroby wywowywane przez pewna bakterie X. wykres pokazuje średnią liczbę bakteriia na 10cm³ krwi u tych chłopców przez ok. 2tyg. choroby (załacznik1)
a) wyjaśnij, które komórki układu odpornościowego i w jaki sposób zwalczają bakterie
b) podejrzewa się żw 1 z tych chłopców jest chory na AIDS który to pacjęt? podaj powód swojego wyboru
2. w tabeli przedstawiono liczbę zachorowań ludzi w Polsce na niektóre choroby zakażne w latach 1980-1996 . Przyjżyj się tabeli i odp. na poniższe pytania (załacznik2)
a) krótko zinterpretuj wyniki przedstawione w tabeli
3. szczepionką nie mogą być
a) fragmenty drobnoustrojów chorobotwórczych
b) przeciw ciała wytworzone przez organizm w wyniku infekcji
c) toksyny wydzielane przez mikroorganizmy
d) martwe lub osłabione bakterie i wirusy
4. podaj ogólną nazwę czynników przyczyniających się do powstawania nowotworów.
prosze pomóżcie :):)

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-02-06T19:20:16+01:00
1. a) Komórki które zwalczają bakterie, to leukocyty ( białe krwinki ) mają one zdolność rozpoznawani i trawienia bakterii. Za rozpoznawanie bakterii odpowiedzialne sa leukocyty T, za wytwarzanie przeciwciał leukocyty B, a makrofagi ( krwinki białe o dużych rozmiarach ) mają zdolność wchłaniania i trawienia bakterii.
b) Chory na AIDS jest Marek, ponieważ w jego krwi nie spada ilość bakterii, w przeciwieństwie do Piotra, u którego widać z czasem zmniejszenie się ilości bakterii we krwi. AIDS jest to choroba upośledzenia odporności organizmu, wywołana wirusem HIV, który niszczy limfocyty T, odpowiedzialne za rozpoznawanie antygenów. Przez co organizm Marka nie może wytwarzać przeciwciał mogących zwalczyć bakterie.
2. Z tabeli wynika, że ilość zachorowań na gruźlicę i kiłę w przeciągu kolejnych lat malała, natomiast ilość zachorowań na grypę i AIDS znacznie wzrosła.
3. odp B
4. Nowotwory powstają w wyniku niekontrolowanego dzielenia się komórek. Utrata kontroli nad dzieleniem się komórek związana jest z mutacją genów.