Odpowiedzi

2010-02-05T18:57:49+01:00
Usually I get up at 7 am. I brush my teeth. Later I wash myself. I eat breakfast at 7.15 am. I have cornflakes with orange juice or sandwiches with coffee. I go to school at 7.30. I always go there by bus. First lesson starts at 7.45.
On Tuesday I have PE, Biology, Polish, Math, Art and Geography, but today I have school exchange. I finish lessons at 14.00. I eat lunch at 14.30. I do my homework after lunch. In the evening I play computer games or surf the Net. I visit my friend at 18.30. We watch TV. At 8.00 pm I have sport lesson. I play basketball with school team. I some home at 21.00. Event though I'm very tired I must feed my dog and do the washing up. I have shower at 10 pm. Later I read books. I go to bed at 11 pm.
2 5 2
2010-02-05T19:07:56+01:00
I get up at six o'clock. I have breakfast at twenty past six. At eight o'clock I start scool. I finish scool at three o'clock p.m. I have dinner at half past three p.m. At four p.m. I do homework. I do aerobics and I play football. I go swimm at half past five o'clock p.m. I read at seven o'clock p.m. At ten o'clock p.m. go to bed.
1 5 1
  • kopi
  • Początkujący
2010-02-05T20:34:19+01:00
Mój dzień zaczyna się od wczesnego wstawania, potem ubieram się, idę zjeść śniadanie, myję zęby no i pakuje ksiązki do plecaka... W poniedziałek niestety mam napięty grafik, mam sześć lekcji i dodatkowe zajęcia. Po lekcjach szybko pędzę na basen popływać, gdyż to bardzo mnie uspokaja kończę basen około godziny 17:00. na godzine 17:30 umówiłam sie ze znajomymi do baru. Wieczorem jeszcze muszę się uczyć żeby nie dostać jedynki. No i tak już mi miną dzień ponieważ potem jem kolację, wykąpie się no i idę spać.

My day is being started with early getting up, then I am getting dressed, I am going to eat my breakfast, I am brushing teeth and is packing ksiązki into the rucksack... On Monday unfortunately I have busy timetable, I have six lessons and an extra jobs. After school quickly I am rushing to the swimming pool to swim, because it very much is calming me I am finishing the swimming pool about hour 17: 00. on godzine 17: 30 I arranged the meeting sie with acquaintances to the bar. With evening I must still study in order not to fail. And for me they will so already pass the day since then I am having supper, he will bathe and I am going to bed.
1 5 1