Wiersz ODYS
Niech cię nie nie niepokoją
Cierpienia twe i błędy.
Wszędy są drogi proste ,
Lecz i manowce są wszędy .

O to chodzi jedynie ,
By naprzód wciąż iść śmiało ,
Bo zawsze się dochodzi ,
Gdzie indziej , niż się chciało .

Zostanie kamień z napisem :
Tu leży taki i taki .
Każdy z nas jest Odysem ,
Co wraca do swojej Itaki .

Zad do wiersza :
Wypisz z wiersza zaimek , który współcześnie już nie jest używany .

Proszę oo szybka odp , daje 50 punktów

1

Odpowiedzi

2010-02-05T19:00:39+01:00