Kasia chciała oszacować, ile liter mieści się na jednej stronie gazety. Znalazła stronę
w całości zadrukowaną tekstem. Wyznaczyła w tym tekście kwadrat o boku 4 cm
i policzyła, że znajduje się tam 215 liter. Następnie zmierzyła cały zadrukowany
fragment strony i stwierdziła, że ma on kształt prostokąta o wymiarach 32 cm
i 25 cm. Jaką szacunkową liczbę liter na jednej stronie gazety otrzymała?

3

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-02-05T19:11:15+01:00
Pole kwadratu 4cm*4cm=16cm2
pole strony 32cm*25cm=800cm2
ilość takich kwadratów na stronie 800cm2/16cm2=50
ilość liter na całej stronie 50*215=10750
2010-02-05T19:12:40+01:00
Liczymy pole prostokąta:
P=a*b
P=32*25=800cm^
Pole kwadratu:
P=a^
P=16 cm^
Możemy policzyć na II sposoby
Liczymy ile kwadratOw o polu 16 cm ^ zmieści się w polu prostokąta i pomnożymy przez ilość liter
800:16*215=50*215=10 750 liter
Lub drugim sposobem na proporcję
16 ----------215
800---------x
---------------------------
x= 800*215 :16=172 000:16=10 750 liter
2010-02-05T19:12:47+01:00