Odpowiedzi

2010-02-05T19:19:43+01:00
A) 6 HCOOH + Al₂O₃ = 2 (HCOO)₃Al + 3 H₂O
b) 2 C₂H₅COOH + Ca(OH)² = (C₂H₅COO)₂Ca + 2 H₂O
c) 2 C₃H₇COOH + Na₂O = 2 C₃H₇COONa + H₂O
d) C₁₇H₃₃COOH + KOH = C₁₇H₃₃COOK + H₂O
e) 2 C₂H₅COOH + Mg = (C₂H₅COO)₂Mg + H₂

~ Mam nadzięję, że pomogłam ;)
84 4 84
Najlepsza Odpowiedź!
2010-02-05T19:20:29+01:00
Kwasu metanowego z tlenkiem glinu,
6HCOOH+Al2O3=2(HCOO)3Al+3H2O
b) kwasu propanowego z wodorotlenkiem wapnia,
2C2H5COOH+Ca(OH)2=(C2H5COO)2Ca+2H2O
c) kwasu butanowego z tlenkiem sodu,
2C3H7COOH+Na2O=2C3H7COONa+H2O
d) kwasu oleinowego z wodorotlenkiem potasu,
C17H33COOH+KOH=C17H33COOK+H2O
e) kwasu propanowego z magnezem.
2C2H5COOH+Mg=(C2H5COO)2Mg+H2
82 4 82
2010-02-05T19:39:21+01:00
A) 6 HCOOH + Al2O3 = 2 (HCOO)3Al + 3 H2O
b) 2 C2H5COOH + Ca(OH)2 = (C2H5COO)2Ca + 2 H2O
c) 2 C3H7COOH + Na2O = 2 C3H7COONa + H2O
d) C17H33COOH + KOH = C17H33COOK + H2O
e) 2 C2H5COOH + Mg = (C2H5COO)2Mg + H2
31 3 31