Grupa harcerzy wyruszyła pieszo z miejscowości A do B, odległych od siebie o 10 km. Szli z szybkością 5km/h. W miejscowości B harcerze mieli odpoczynek trwający 30 minut, a następnie autobusem udali się do miejscowości C. Podróż autobusem trwała 30 minut, a autobus jechał ze średnią szybkością 50km/h. Oblicz średnią szybkość harcerzy podczas całej wycieczki.

2

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2009-10-08T13:51:00+02:00
S₁ = 10 km - odległość z A do B
s₂ = 0 km - postój
s₃ = V₃ x t₃ =50km/h x 0,5h = 25 km odległość z B do C autobusem
ze wzoru na szybkość V= s:t obliczam czas t₁ = s₁ :V₁
t₁ = 10 km:5 km/h = 2h

t₁ = 2h - czas przejścia harcerzy z A do B
t₂ = 0,5 h - czas postoju
t₃ = 30min= 0,5h -czas podróży harcerzy autobusem

Obliczam Vśr = ( s₁ + s₂ + s₃ ) : ( t₁ + t₂ +t₃ )
V śr = (10 + 0 + 25 ) : ( 2 + 0,5 + 0,5 )
V śr = 35 km : 3 h = 11,(6)km/h

Odp.Średnia szybkość harcerzy podczas wycieczki z A do C wynosiła 11,(6) km/h
1 5 1
2009-10-08T14:32:00+02:00
S₁ = 10 km - odległość z A do B
s₂ = 0 km - postój
s₃ = V₃ x t₃ =50km/h x 0,5h = 25 km odległość z B do C autobusem
ze wzoru na szybkość V= s:t obliczam czas t₁ = s₁ :V₁
t₁ = 10 km:5 km/h = 2h

t₁ = 2h - czas przejścia harcerzy z A do B
t₂ = 0,5 h - czas postoju
t₃ = 30min= 0,5h -czas podróży harcerzy autobusem

Obliczam Vśr = ( s₁ + s₂ + s₃ ) : ( t₁ + t₂ +t₃ )
V śr = (10 + 0 + 25 ) : ( 2 + 0,5 + 0,5 )
V śr = 35 km : 3 h = 11,(6)km/h
2 4 2