Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-02-05T20:43:22+01:00
Ad.1.
Wzrost znaczenia Prus :

W 1525 roku wielki mistrz zakonu Albrecht Hohenzollern pod wpływem Marcina Lutra przeszedł na protestantyzm, a zakon uległ sekularyzacji. Bracia zaczęli zawierać związki małżeńskie i nabywać ziemię. Wkrótce wykształciła się spośród nich nowa militarna arystokracja. W tym samym 1525 roku Albrecht przekształcił Prusy w dziedziczne księstwo, lenne wobec Polski. W 1618 roku Prusy zostały przejęte w spadku przez elektorów brandenburskich Hohenzollernów, którzy umocnili państwo i zaczęli rozszerzać jego wpływy. Wielki elektor Fryderyk Wilhelm uniezależnił Prusy od Polski i w ten sposób narodziła się w Europie nowa, dynamiczna siła, której klasa szlachecka (junkrzy) miała za sobą długą tradycję wojskową.

W 1701 roku Prusy stały się królestwem i w XVIII wieku, za panowania Fryderyka II zwanego Wielkim, osiągnęły znaczącą pozycję międzynarodową. Stworzona przez tego monarchę armia była tak potężna i skuteczna, że stanowiła istotny czynnik równowagi sił w Europie. W bitwie pod Waterloo w 1815 roku właśnie pruskie oddziały feldmarszałka Gebharda von Blüchera przechyliły szalę zwycięstwa na stronę koalicji antynapoleońskiej. Powstanie imperium napoleońskiego stanowiło bodziec do przeprowadzenia społecznych i administracyjnych reform i odrodzenia państwa pruskiego.Ad.2.

RZĄDY JAKOBINÓW :

Jakobini odznaczali się niechęcią do szlachty i duchowieństwa oraz bogatej burżuazji. Na bogatsze warstwy społeczne nałożono wysokie podatki.
Wprowadzili nowe, ulepszone sposoby walki oraz zniesiono kary cielesne.
Założono wiele nowych manufaktur, które wytwarzały broń, amunicję, mundury i obuwie wojskowe.
Jakobini ustanowili własną konstytucję, na mocy której państwo miało zapewnić swoim mieszkańcom pracę i wykształcenie, co było znacznym postępem w stosunku do dotychczasowych tego typu aktów prawnych.
3 5 3