Podaj 3 przykłady państw, w których ponad 70% mieszkańców zamieszkuje pas wybrzeża sięgający do 100 km w głąb lądu oraz wyjaśnij przyczyny takiego rozmieszczenia ludności. Wybierz takie przykłady państw, dla których możesz podać różne przyczyny. W odpowiedzi możesz uwzględnić zarówno przyczyny związane z cechami środowiska geograficznego danego państwa jak i przyczyny społeczno-gospodarcze.

1

Odpowiedzi

2010-02-05T21:31:42+01:00
Jednym przykładem państw gdzie ludność koncentruje się głownie na obrzeżach do 100 km jest Algieria w Afryce północnej, ludność koncentruje się na obrzeżach ze względów możliwości zakładania miast i co za tym idzie szukania pracy, w miastach rozwija sie przemysł, są miejsca pracy, ludność nie jest rozmieszczona równomiernie na powierzchni kraju, ponieważ jest złe ukształtowanie powierzchni, przeważają pustynie i surowy klimat zwrotnikowy
Chiny są przykładem państwa gdzie ludność koncentruje sie na obrzeżach ze względu na dostęp do wody możliwość normalnych warunków życia oraz pracy, na nizinie chińskiej są żyzne gleby sprzyjajcie rolnictwu ale są również miasta gdzie ludność napływa w poszukiwaniu pracy, centralna część kraju to wyżyna tybetańska i wysokie góry gdzie panuje surowy klimat górski
Trzecie państwo to Belize w Ameryce Środkowej, ludność koncertuje się na obszarze do 100 km ponieważ powierzchnia państwa jest bardzo mała do 180 km w głąb lądu.