Piłka spada swobodnie z wysokości h₁ = 5m. Jak długo będzie trwał ruch piłki i jaką szybkość będzie ona miała w chwili uderzenia o podłoże ? Dla uproszczenia obliczeń przyjmij g= 10m/s². Wykonaj takie same obliczenia dla wysokości spadania równej h₂= 45m.

Wypisz dokładne równania i wzory potrzebne do tych obliczeń.

2

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-02-05T19:30:00+01:00
T = sqrt(2*h)/g)
V = sqrt(2*h*g)
dla h = 5 m
t = 1 sekunda
v = 10 m/s
dla h = 45
t = 3sekundy
V = 30 m/s
<wzór jest na czas spadania w spadaniu swobodnym>
2010-02-05T19:30:27+01:00

t = sqrt(2xh)/g)
V = sqrt(2xhxg)
dla h = 5 m
t = 1 sekunda
v = 10 m/s
dla h = 45
t = 3sekundy
V = 30 m/s