Pan Wojciech postanowił pomalować jeden z pokoi
w swoim mieszkaniu. Obmierzył, że ma on 6 m dłu-
gości, 4 m szerokości i 3 m wysokości. Od pola po-
wierzchni ścian i su tu odliczył okna i drzwi – łącz-
nie 9 m2 . Su t zamierza pomalować tą samą farbą,
co ściany. Farba, którą chce kupić, jest sprzedawana
w dwulitrowych pojemnikach w cenie 21 zł za pojem-
nik. Jeden jej litr wystarcza na pomalowanie 15 m2
powierzchni. Ściany i su t w pokoju pana Wojciecha
wymagają dwukrotnego malowania. Ile zapłaci za po-
trzebną mu farbę?
;)

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-02-05T19:40:32+01:00
(6 x 3) x 2 = 36m*(kwadratowych) pole dwóch większych ścian
(4 x 3) x 2 = 24m* pole dwóch mniejszych ścian
6 x 4 = 21m* pole sufitu
36m* + 24m* + 21m* = 81m* pole ścian + sufitu
81m* - 9m*=72m* pole ścian + sufitu odjąć okna i drzwi
2 x 15m* = 30m* tyle można pomalować jedną puszką 2 litrową
72m* x 2 = 144m* pole jakie pomalujemy podwójną warstwą
144m* : 30m* ~ 5 tyle puszek trzeba kupić
5 x 21zł = 105 zł


Pan Wojciech zapłaci 105 zł za farbę.
2 5 2