Wybierz fragment Pisma Świętego, który będzie dla Ciebie umocnieniem w smutku, zapisz go oraz wyjaśnij, czemu go wybrałeś i co dla Ciebie znaczy (4-5 zdań.)
Potrzebuje najlepiej 2 takich fragmentów. :)

Odpowiedzi niepełne, zbyt krótkie zgłaszam jako niepoprawne.

3

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-02-05T20:08:53+01:00
"Jeśli Bóg z nami, któż przeciwko nam?"
Wiem że w smutku Pan jest ze mną i otacza mnie wtedy szczególną opieką. Dzięki Niemu gdy jestem smutny nie czuję się samotny. Wtedy wiem, że nie wszyscy ludzie są pzeciwko mnie ponieważ zawsze znajdą się u mego boku prawdziwi chrześcijanie. Gdy jestem przygnębiony myśląc o tym cytacie jednoczę się z Jezusem Chrystusem w jego smutku i cierpieniu.

"nie daj się zwyciężyć złu ale zło dobrem zwyciężaj"
Smutek jest najczęściej powodowany przez grzech i szatana które są złem.
Wszyscy chrześcijanie walczą ze złem, smutkiem i grzechem.
Dzięki tej świadomości mam nadzieję że ktoś mnie w końcu pocieszy , że nie jestem sam i że sam zwalczam zło przeciwstawiając się smutkowi.Myślę że ten cytat pokazuje nam że trzeba stawiać opór nie tylko smutkowi ale też innym przeciwniościom losu.

6 4 6
2010-02-05T20:10:35+01:00
Panie, moje serce się nie pyszni
i oczy moje nie są wyniosłe.
Nie gonię za tym, co wielkie,
albo co przerasta moje siły
Przeciwnie: wprowadziłem ład
i spokój do mojej duszy.
Jak niemowlę u swej matki,
jak niemowlę - tak we mnie jest moja dusza
Izraelu, złóż w Panu nadzieję
odtąd i aż na wieki!

poza tym ostatnio "odkrywam" listy św. Pawła...no w końcu mamy Rok Św. Pawła... a więc kilka "moich perełek" z tych właśnie listów :

" Bóg z tymi, którzy Go miłują, współdziała we wszystkim dla ich dobra" (Rz 8,2)

" Trzymajmy się niewzruszenie nadziei, którą wyznajemy, Bo godny jest zaufania, Ten , który dał obietnicę" (Heb 10,23)

" Wszystko mogę w Tym, który mnie umacnia" (Flp 4,13)moze cos ci sie przyda.
4 4 4
2010-02-05T20:51:56+01:00
Psalm 91
O Bożej opiece

Kto się w opiekę oddał Najwyższemu
i w cieniu Wszechmocnego mieszka,
Mówi do Pana: "Tyś moją ucieczką i twierdzą,
Boże mój, któremu ufam".
Bo On sam cię wyzwoli z sideł myśliwego
i od słowa niosącego zgubę.
Okryje cię swoimi piórami,
pod Jego skrzydła się schronisz;
wierność Jego jest puklerzem i tarczą.
Nie ulękniesz się strachu nocnego
ani strzały za dnia lecącej,
Ani zarazy skradającej się w mroku,
ani moru niszczącego w południe.
A choćby tysiąc padło u boku twego
i dziesięć tysięcy po twojej prawicy,
ciebie to nie spotka.
Ty zaś ujrzysz własnymi oczyma
zapłatę daną grzesznikom.
Bo Pan jest twoją ucieczką,
za obrońcę wziąłeś Najwyższego.
Nie przystąpi do ciebie niedola,
a cios nie dosięgnie twojego namiotu,
Bo rozkazał swoim aniołom,
aby cię strzegli na wszystkich twych drogach.
Będą cię nosili na rękach,
abyś stopy nie uraził o kamień.
Będziesz stąpał po wężach i żmijach,
a lwa i smoka podepczesz.
"Ja go wybawię, bo przylgnął do mnie,
osłonię go, bo poznał moje imię.
Będzie mnie wzywał, a Ja go wysłucham
i będę z nim w utrapieniu,
wyzwolę go i sławą obdarzę.
Nasycę go długim życiem
i ukażę mu moje zbawienie".
Wybrałam ten Psalm ponieważ mówi nam o tym, że Bóg jest naszą ucieczka i ostoją. Będzie strzegł tych którzy oddali się w jego opiekę. Da im ogromną siłę w radzeniu sobie z przeciwnościami losu.
3 2 3