Odpowiedzi

2010-02-05T20:01:03+01:00
- budowanie nowych oczyszczalni ścieków
- ograniczanie ilości zanieczyszczeń wprowadzanych do tych wód
- stosowanie wodoszczelnych technologii
- oszczędzanie wody
- rozsądne gospodarowanie wody
40 3 40
2010-02-05T20:12:16+01:00
- oszczędzanie wody
- budowanie nowych oczyszczalni ścieków
- rozważne gospodarowanie wody
- nie wrzucac odpadów do wody
- stosowanie wodoszczelnych technologii
31 3 31
2010-02-05T20:45:56+01:00
* rozsądne zużywanie wody
* budowa oczyszczalni ścieków
* stosowaniu technologii mało odpadowych lub bezodpadowych
* nie wyrzucanie odpadów do wody
* ograniczanie ilości produkowanych zanieczyszczeń
* budowa zbiorników retencyjnych
* pomaganie grupom ochrony środowiska sprzątać wody
* odcinanie dopływu wód zawierających wysokie stężenia pierwiastków biogennych do naturalnych zbiorników wodnych
* kontrola stanu wód powierzchniowych
* właściwa lokalizacja i eksploatacja wysypisk niebezpiecznych odpadów.
63 4 63