Odpowiedzi

2010-02-05T20:26:23+01:00
A= (-4, -6), B= (2,-4)


{-6=-4a+b
{-4=2a+b I *(-1)

{-6=-4a+b
{4=-2a-b
⁻⁻⁻⁻⁻⁻⁻⁻⁻⁻⁻⁻⁻⁻⁻
-2=-6a I /(-6)
a=⅓

b=-6+4a
b=-6+4*⅓
b=-6+⁴/₃
b=-4²/₃

y=ax+b
y=⅓x - 4²/₃

(-4+2)/2=-1
(-6-4)/2=-5
S(-1,-5)

a₂=-1/a₁
a₂=-3

y=-3x+b
-5=-3*(-1)+b
-5=3+b
b=-8

y=-3x-8 <------ oto twoje rownanie
24 4 24