Odpowiedzi

2010-02-05T19:59:33+01:00
Ślubowanie prezydenta
i zniesienie prezydenta
1 5 1
2010-02-05T19:59:54+01:00
-Zgromadzenie Narodowe uchwala konstytucję,
-odbiera przysięgę od nowo wybranego Prezydenta
- podejmuje uchwałę o postawieniu Prezydenta przed Trybunałem Stanu.
-może stwierdzić trwałą niezdolność prezydenta do sprawowania urzędu ze względu na stan zdrowia.
1 5 1
2010-02-05T20:08:11+01:00
-zgromadzenie narodowe jest zwoływane w celu przyjęcia przysięgi od nowo wybranego Prezydenta RP ,
-Gdy uzna się że prezydent nie jest zdolny do sprawowania swojego urzędu np ze względu na swój stan zdrowia
- Aby podjąć uchwałę o postawieniu Prezydenta RP w stan oskarżenia przed Trybunałem stanu i wysłuchania orędzia prezydenta.
-w celu uchwalenia konstytucji
-z okazji wizyty głów innych państw
1 5 1