Przykład zadania -rozwiązania.

Oblicz której reakcji użyto w nadmiaże jeśli do reakcji wzięto
15g Ca(OH)2 + 16g HCL

15g 16g
Ca(OH)2+ 2HCL->CaCl2 + 2 H2O

15g-------xg
74g-------2*36g x=14,9

M Ca-40+(16+1)=40+17=57
M HCL 1=35=36

zadanie 1

1.Oblicz masę chlorku cynku który powstaje podczas reakcji 40g cynku z 40g kwasy solnego.

2.Oblicz której substancji zużyto w nadmiaże jeśli do reakcji wzięto 5 moli węgla i 8 moli tlenu.

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-02-06T01:29:18+01:00

Ta odpowiedź została oznaczona jako zweryfikowana

×
Zweryfikowane odpowiedzi zostały sprawdzone przez ekspertów, dlatego mamy pewność, że są prawidłowe i bezbłędne. Od dawna na zadane.pl znajdziesz tysiące poprawnych odpowiedzi, które zostały sprawdzone przez moderatorów (najbardziej zaufanych członków naszej społeczności).
Ad.1
Jest to równ. niestechiometryczne, więc w pierwszej kolejności sprawdzam którego z reagentów użyto w nadmiarze.
M Zn=65u
M HCl=1+35,5=36,5u
M ZnCl2=65+2*35,5=136u

Zn +2HCl-->ZnCl2 +H2
40g--xg
65g--73g
x=40*73/65
x=44,9g HCl
Z obl. wynika że w nadmiarze użyto Zn, dalsze obliczenia będą więc prowadzone dla HCl.
40g HCl-----xg ZnCl2
73g HCl-----136g ZnCl2
x=40*136/73
x=74,5g ZnCl2

Ad.2
Nie napisałeś co otrzymujemy, więc zakładam że CO2
C + O2-->CO2
1mol---1mol
5moli--xmoli
x=5moli O2
Z reakcji i obliczeń wynika, że na 5 moli węgla przypada 5 moli tlenu. W nadmiarze użyto 8-5=3 mole tlenu.