Odpowiedzi

2010-02-05T20:52:22+01:00
1.
-zlikwidowano liberum veto i wolną elekcję
-zniesiono podział Rzeczypospolitej na Koronę i Litwę
-powołano Straż Praw, która była głównym organemwładzy wykonawczej
-w konstytucji zawarte było prawo o maistach

2.
skarbowa-powiększenie armii spowodowało zwiekszenie dochodow do skarbu panstwa. W marcu 1789r. wprowadzono podatek netto w wysokości 10% z majątków szlacheckich i 20% z majątków duchownych. W ten sposób po raz pierwszy od wielu stuleci na szlachte i duchownych wprowadzono stałe obciążenie podatkowe. Dochody państwa zwiększyły sie dwukrotnie.

wosjkowa-powiększono armię do 100tys żołnierzy. Jednak z powodu braku pieniędzy pomniejszono liczebność do 65tys.

prawa o miastach-w grudniu 1789r. przedstawiciele 141 miast królewskich, w czarnych strojach wręczyli królowi i dygnitarzom sejmowym memoriał ze swoimi żądaniami. Ta czarna procesja miała wpływ na uchwalenie w kwietniu prawa o miastach. Na jego mocy mieszczanie moli nabywać dobra ziemskie, wprowadzono przywilej nietykalności osobistej, wyjęto miasta spod nadzoru wojewodów i starostów.