Wykres przedstawia zależność prędkości v od czasu t podczas testu przyśpieszenia bolidu startującego w wyścigach F1.

a) w jakim czasie bolid osiągnął prędkość 100 km/h?
b) ile wynosi przyśpieszenie bolidu?
c) Jaką drogę przebył ten samochód w czasie rozpędzania się do 100 km/h?

1

Odpowiedzi

2010-02-05T20:27:24+01:00
Odczytałem z wykresu ;)

a) 2s

b)a=ΔV/Δt
V=100km/h=27,77m/s
Δt=2s

a=13,885 m/s²

c) s=at²/2

a=13,885m/s²
Δt=2s

s=13,885m/s²*(2s)² /2
s=13,885m/s²*4s² /2
s=27,77m
28 2 28