1) Zredaguj zdanie we współczesnej polszczyźnie z fragmentu "Jako jest wdzięczne małżeństwo zgodne" Mikołaja Reja
oto zdanie:
Nuż, gdy się też zasię miedzy ludzi trefi ona tak wdzięczna a zgodliwa para, w jakiej poczciwości, w jakiej powadze i w baczeniu osobnym u każdego być musi!
lub
Już jedno weźnie, drugiemu poda; tedy się tu sobie urozkoszują, to się tu im jako nalepszym błazenkom uśmieją.
2) Wypisz z tekstu archaizmy leksymalne, gramatyczne i składniowe.
Z GÓRY BARDZO DZIĘKUJE ;))

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-02-05T21:01:32+01:00
Jóż jedno weźnie,drugiemu poda; tedy się tu sobie urozkoszują,to się tu im jako nalepszym błazenkom uśmieją.

Jóż jedno weźmie,drugiemu poda; wtedy się tu będą rozkoszować,to się tu im jak najlepszym błaznom uśmieją.

Chodzi o to (przynajmiej ja tak to rozumiem), że jeśli jeden z małużonków doświadczy czegoś miłego przekaże swoją radość drugiemu małużonkawi,wtedy obaj będą zadowoleni, a inni będą weseli z icz radości