Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-02-05T22:46:52+01:00
63.
a)
CH3OH + 1.5 O2 ----> CO2 + 2H2O/*2
2CH3OH + 3O2 ----> 2CO2 + 4H2O
salanie całkowite

b)
CH3OH + O2 ----> CO+ 2H2O
spalanie niecałkowite (polspalania)

c)
CH3OH + 0.5 O2 -----> C + 2H20/*2
2CH3OH + O2 ------> 2C + 2H2O
spalanie niecałkowite


64.
spirytus dzrewny - to produkt uboczny suchej destylacji drewna

65.
CH3OH
mC = 12u
mH = 1u
mO = 16u

4*1u = 4u

C : H : O
12u : 4u : 16u =
3 : 1 : 4
stosunek masowy wynosi 3:1:4