Odpowiedzi

2010-02-05T20:32:13+01:00
Kwaśne deszcze powstaja wtedy, gdy znajdujace się w powietrzu substancje zanieczyszczające środowisko mieszają się z wodą zawartą w atmosferze, tworząc słabe kwasy.

Docierają one na powierzchnię Ziemi w postaci kwaśnego deszczu, gradu, śniegu i mgły.
Głównym sprawcą kwaśnych deszczy jest dwutlenek siarki i tlenki azotu.

Oddzialywanie kwasnego deszczu:
- niszczy rośliny
- szkodzi glebie
- zatruwa rzeki
- niszczy drzewa
- zabija ryby i zwierzęta
- niszczy wyroby z metalu

Zapobieganie:
- wyposażanie samochodów w katalizatory
- zmiana paliwa
- wapnowanie ( wapń jest rozsypywana na glebę, zmniejsza to zanieczyszczenie srodowiska na okres 1-2 lat.
- zakładanie filtrów na kominy zakładów przemysłowych
Najlepsza Odpowiedź!
2010-02-05T20:33:23+01:00
KWAŚNE DESZCZE

1)Jak się tworzy?

Kwaśne deszcze powstają głównie na obszarach, gdzie atmosfera jest narażona na długotrwałą emisję dwutlenku siarki i tlenków azotu, zarówno ze źródeł naturalnych, np. czynnych wulkanów, jak również sztucznych - spaliny powstające w wyniku spalania zasiarczonych paliw - węgla brunatnego i kamiennego.

2)Jak działa??

Kwaśne deszcze działają niszcząco na:
* florę i faunę.
*Są przyczyną wielu chorób układu oddechowego.
*Znacznie przyspieszają korozję konstrukcji metalowych (np. elementów budynków, samochodów) oraz zabytków (np. nie odporność wielu gatunków kamieni budowlanych na kwaśne deszcze).3)Jakie niesie ze sobą zagrożenia??

*Kwaśne deszcze działają negatywnie na człowieka, na glebę, rośliny, zbiorniki wodne,

*powodują znaczące zniszczenie w glebach

*powodują wiele zniszczeń,

*niszczą to co stworzył człowiek,

*niszczą florę i faunę,

*choroby ukłądu oddechowego,