1.Wymień odnawialne źródła energii.
2.Wyjaśnij dlaczego w polskich elektrowniach wykorzystuje się głównie węgiel kamienny i węgiel brunatny.
3.Omów strukturę surowcową produkcji energii elektrycznej w Polsce.
4.Wymień dwa czynniki,które przemawiają za budową elektrowni atomowej w Polsce i dwa przeciwko niej.

1

Odpowiedzi

2010-02-05T20:56:12+01:00
1.energia wiatru i energia ciepła z zewnatrz ziemi
4. przeciw: -grożne promieniowanie
-składanie odpadów radioaktywanych
za: duza wydajnosc pierwiastków promieniotwórczych
małe zanieszyszczanie powietrza