Odpowiedzi

2010-02-07T14:40:12+01:00
1.
P=(125m)²=15625m₂≈1,6ha
2.
Obliczamy z twierdzenia pitagorsa wysokość w ścianie bocznej trójkąta:
5²+12²=H²
169=H²
H=13
Pc=(10cm²)+4*(1/2*10cm*13cm)=360cm²
Dodajemy te 5%:
105%*360=378cm²
3.
Obliczmy objętość małej kulki:
Vm=4/3*π*2³=32/3πcm³
Teraz objętość dużej:
Vd=4/3*π*6³=288πcm³
Teraz dzielimy objetość dużej przez małą:
Vd/Vm=288π/(32/3π)=27
Objętośc kuli zwiększyła się 27 razy.
4.
Obliczamy obwód walca:
Ob=2*3,14*15=94,2cm=0,942m
Teraz dzielimy długość węża przez obwód walca:
20m:0,942m≈21
Bęben wykonał 20 pełnych obrotów.
Najlepsza Odpowiedź!
2010-02-07T15:02:22+01:00