Odpowiedzi

2010-02-05T21:14:25+01:00
Nie jestem pewna ale zobacz tutaj czy cos Ci będzie pasowac ;)

http://www.sciaga.pl/tekst/89518-90-polska_panstwem_bez_stosow_na_tle_reformacji_europejskiej
2010-02-05T21:21:39+01:00
W Polsce w XVI wieku zamieszkiwali Polacy (połowa całkowitej liczby mieszkańców-ok.7,5mln.), Litwini 10%, Rusini, Ukraińcy, Białorusini(w większości wyznawali prawosławie). Część spośród nich pod koniec XVI wieku uznała zwierzchnictwo papieża - w 1596 r. zawarto unię w Brześciu, w wyniku czego Kościół prawosławny w Rzeczypospolitej podporządkował się Rzymowi, zachowując dotychczasowe obrzędy (liturgię) i możliwość zawierania małżeństw przez niższych duchownych. Kościół ten nosi nazwę uniciego lub grekokatolickiego. Na wschodzie Rzeczypospolitej mieszkali Tatarzy - wyznawali islam, w zachodniej części kraju w Wielkopolsce i na Pomorzu znaczny procent ludności stanowili Niemcy - większość z nich pod wpływem haseł reformacji napływających z Rzeszy przeszła na luteranizm, pewną grupę zwolenników zdobył też kalwinizm szczegółnie wśród szlachty i magnaterii polskiej głównie w Małopolsce i na Litwie. W Rzeczypospolitej reformacja nie odniosła zwycięstwa, protestancyzm został wyznaniem mniejszości a Polacy i Litwini trwali raczej przy Kościele katolickim. Część protestantów szczegółnie w XVII wieku przeszła z powrotem na katolicyzm. Dość liczną grupę mieszkanców Rzeczypospolitej stanowili Żydzi w większości wyznawali judaizm. W Rzeczypospolitej mimo istnienia wielu wyznań nie doszło tak jak w innych państwach Europy do wojen religijnych. Szklachta polska wywierająca duży wpływ na rządy nie chciała krwawych wojen religijnych, poczuwała się do wewnętrznej solidarności w obrębie swojego stanu, bez względu na różnice wyznaniowe, w czasie obrad sejmów i senatów zgodnie współpracowali ze sobą katolicy, protestanci i prawosławni. Wyrazem owej zgody była ustawa uchwalona w sejmie w 1573 r. - konfederacja warszawska. Tam szlachta gwarantowała poszanowanie wszystkich wyznań. Nawet gdy Kościół katolicki zaostrzył walkę przeciwko protestantom nie było w naszym państwie masowych krwawych prześladowań.