1. Aby obliczyć, ile przekątnych posiada wielokąt, należy pomnożyć liczbę jego boków przez liczbę o 3 od niej mniejszą i otrzymany wynik podzielić przez 2.
a)Zapisz w postaci wyrażenia algebraicznego, ile przekątnych ma wielokąt o n bokach.
b)Oblicz, ile przekątnych ma trzydziestokąt.

2

Odpowiedzi

2010-02-05T20:50:50+01:00
A) (n-3)n/2
b) (30-3)*30/2=27*30/2=405
2010-02-05T20:52:15+01:00
A) n*(n-3)/2
b) 30*(30-3)/2=30*27/2=810/2=405
Nie wiem, ale myślę, że tak duży wynik może być możliwy.......
Myślę, że pomogłam.......
Pozdrawiam ;)