Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-02-05T21:10:37+01:00

Zdarzył mi się nieszczęśliwy wypadek - złamałem nogę w kolanie .Oczywiście idzie za tym strasznie długa przerwa, bo aż miesiąc! Wyszedłem z autobusu i poślizgnąłem się na chodniku. Straszliwy ból, oczywiście musiałem jechać do szpitala i trochę tam pobyłem. Ale noga już zdrowieje.


Qui m'est arrivé l'accident - s'est cassé la jambe au niveau du genou. Of Bien sûr, cela va trop terriblement longue interruption, parce que jusqu'à un mois! J'ai quitté le bus et a glissé sur le trottoir. Terrible douleur, évidemment, je devais aller à l'hôpital et y est resté un peu. Mais la plus longue jambe récupère.

Myślę że pomogłam, pisałam to jako mężczyzna hehe ;D