Odległość od Londynu do Edynburga wynosi 400mil. Pociąg wyjeżdża z Londynu do Edynburga o godzinie 13:00, jedzie z prędkością 40mil na godzinę. Drugi pociąg wyjeżdża godzinę później i jedzie z prędkością 60mil na godzinę. O której godzinie drugi pociąg wyprzedzi pierwszy?


jest to zadanie z układem równań z dwiema niewiadomymi

1

Odpowiedzi

2010-02-05T21:47:01+01:00
Dane:
s1-droga przebyta przez pociąg I-w ciągu jednej 1[h],(14.00-13.00=1[h]),s1=V1*t1=40[mil/h]*1[h]=40[mil],
pociąg II,do momentu spotkania,musiał przebyć drogę s2=V2*t2,gdzie t2 jest równe czasowi do momentu spotkania pociągów:porządkujemy to wszystko;
s1=40[mil],
s2=40+40*t2,przebyta droga do momentu spotkania ,(czas otrzymany dodany do godziny 14.00,będzie czasem spotkania:
V2*t2=40+40*t2,
60*t2=40+40*t2,wyznaczamy po jakim czasie spotkają się te dwa pociągi:
60*t2-40*t2=40,
20*t2=40 II 20,
t2=2[h],
godzina spotkania:14.00+2[h]=16.00,to 400[mil]odległości potrzebne jest do obliczenia na którym [km],się spotkaja:
s2=40+40*2=40+80=120[km],drogi.
4 2 4