Odpowiedzi

2010-02-05T21:26:54+01:00
- epizodyczność budowy
- brak zachowania zasady trzech jedności (miejsca, czasu, akcji) - kompozycja otwarta
- rozbudowane fragmenty liryczne i epickie
- brak stylistycznej jedności (łączy np. wzniosłość i drwinę, tragizm i groteskę)
- wątki fantastyczne i realistyczne
165 3 165
2010-02-05T21:27:20+01:00
-luźna kompozycja
-utwór nie podlegał typowym zasadom poetyki klasycystycznej
-sceny monumentalne przeplatały się z kameralnymi i lirycznymi
-łączenie uważanych przez klasyków za wykluczające się kategorii estetycznych - patosu i groteski, realizmu i fantastyki, komizmu i tragizmu
108 3 108