1. Podaj przykłady pozytywnego i negatywnego wpływu rzeźbotwórczej działalności wiatru na zagospodarowanie przez człowieka obszaru, w którym ta działalność dominuje.

2. Wyjaśnij dlaczego:
a) wprowadza się zakaz wchodzenia na wał burzowy i wydmy uformowane w strefie przybrzeżnej.
b) istnieje konieczność zabezpieczania klifów zbudowanych ze skał mało odpornych na działanie fal morskich.

3. Rozpoznaj typ wybrzeża i scharakteryzuj linię brzegową wymienionych poniżej wybrzeż...
a) Południowo-zachodnie wybrzeże Grenlandii
b) Wybrzeże Półwyspu Bretońskiego
c) Wybrzeże południowego Chile
d) Wybrzeże północno-wschodniego Adriatyku
e) Południowo-zachodnie wybrzeże Finlandii
f) Północne wybrzeże Zatoki Meksykańskiej

1

Odpowiedzi

  • Kymy
  • Rozwiązujący
2010-02-06T12:17:44+01:00
Zad.1
Pozytywne:akumulacja - powstawanie wydm. Negatywne:erozja - niszczenie gleby
Zad.2
a) Nie niszczyć wału i wydm, nie niszczyć roślinności na wydmach.
b) Abrazja - niszczenie przez fale morskie, fale morskie podmywają brzeg i zawala się.
Zad.3
a) Wybrzeże fiordowe
b) Wybrzeże riasowe
c) Wybrzeże fiordowe
d) Wybrzeże dalmatyńskie
e) Wybrzeże szkierowe
f) Wybrzeże deltowe
10 4 10