Ponumeruj od najpóźniej do najwcześniej . W miejsce kropek wpisz numerki .

a)five minutes ago ...
b)last month ...
c)this afternoon ...
d)this morning ...
e)three months ago ...
f)two days ago ...
g)yesterday afternoon ...
h)this week ...
i)last year (to będzie pierwsze)
j)last night ...
k)yesterday morning ...

DZIĘKUJĘ ZA POMOC !!!.

2

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-02-05T21:34:11+01:00
A)five minutes ago 11
b)last month 3
c)this afternoon 10
d)this morning 9
e)three months ago 2
f)two days ago 5
g)yesterday afternoon 7
h)this week 4
i)last year 1
j)last night 8
k)yesterday morning 6
2010-02-05T21:36:28+01:00
A) 11
b) 3
c) 10
d) 9
e) 2
f) 5
g) 7
h) 4
i) 1
j) 8
k) 6

~ Ja tak bym to zrobiła ;)