Dwa zadania :

1.
Napisz ,z jakim ważnym wydarzeniem związane są przedstawiających przedmioty(Relikwiarz ręki św. Wojciecha i Włócznia św. Maurycego).
Omów znaczenie tego wydarzenia w historii Polski.

2.
Porównaj granice państwa z czasów Mieszka I i Bolesława Chrobrego.

2

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-02-05T21:52:57+01:00
1. Przedmioty te są związane ze zjazdem gnieźnieńskim (rok 1000). W czasie zjazdu zadecydowano o utworzeniu arcybiskupstwa w Gnieźnie oraz biskupstw w Krakowie, Kołobrzegu i Wrocławiu. Cesarz niemiecki wyraził także zgodę na koronację królewską Bolesława Chrobrego. Zjazd umocnił pozycję Polski na arenie międzynarodowej.

2. W okresie panowania Mieszka I Polska obejmowała swym zasięgiem Mazowsze i Wielkopolskę. Władca przyłączył do kraju Pomorze Wschodnie i Środkowe, ziemię sandomierską oraz prawdopodobnie Śląsk i Małopolskę.
Bolesław Chroby przyłączył rozszerzył granice kraju, przyłączając do niego Milsko i Łużyce, Grody Czerwieńskie, Słowację oraz Morawy.
4 4 4
2010-02-05T21:53:47+01:00
2. W okresie panowania Mieszka I Polska obejmowała swym zasięgiem Mazowsze i Wielkopolskę. Władca przyłączył do kraju Pomorze Wschodnie i Środkowe, ziemię sandomierską oraz prawdopodobnie Śląsk i Małopolskę.
Bolesław Chroby przyłączył rozszerzył granice kraju, przyłączając do niego Milsko i Łużyce, Grody Czerwieńskie, Słowację oraz Morawy.
100 4 100