Uzupełnij poniży zapis reakcji foto syntezy wpisując odpowiednie wzory i współczynniki
...............H₂O+6................- energia słoneczna
C₆H₁₂O₆+ ................

uzupełnij brakujące wyrazy w słownym zapisie reakcji zachodzącej podczas utleniania biologicznego
glukoza+ .............. _ ...............+ dwutlenek węgla + energia.

1

Odpowiedzi

2010-02-05T21:57:45+01:00
6H₂O+6CO2- energia słoneczna=
C₆H₁₂O₆+6O2
glukoza+ tlen=woda+ dwutlenek węgla + energia.
5 3 5