Odpowiedzi

2010-02-05T22:57:10+01:00
Q=m×ΔT×cw

cw wody=4189,9 J/kg×K
cw węgla=507 J/kg×K
m=340 l≈340kg
ΔT=100-10=90 K
Q=?

Q=340×4189,9×90
Q=128 210 940 J
Ilość ciepła, jaką oddaje węgiel do ogrzania wody
przekształcamy wzór, żeby obliczyć masę węgla

m=Q/c×ΔT
m=128 210 940 / 507 × 90
m=2809,79 kg

Do ogrzania 340 litrów wody należy zużyć 2809,79kg węgla
2 3 2
2010-02-05T23:08:55+01:00
Odp.
Musisz odczytać wartość energetyczną wegla kamiennego,(w J)
Dane:
T1=10[C]=283[K]
T2=100[C]=373[K];
qH2O=1000[kg/m3];
VH2O=340[l]=340[dm3]=0,34[m3],obliczamy masę H2O;
mH2O=VH2O*qH2O;
mH2O=0,34*1000=340[kg];
c H2O=4200[J/(kg*K)],podstawiamy do wzoru:
Q=m*c H2O*(delta T);
Q=340*4200*(373-283);
Q=340*4200*90=128520000[J]=128,52[MJ],
Znajac wartość opałową węgla ,podziel;wartość!cw(węgla)=507[J/(kg*K)],masa C;wynosi;
m=Q/[cwC*(delta T)],to m=128520000/(507*90)=128520000/45630=2816,6[kg];
Jednostka:
[m]=J/[(J/kg*K)/K]=[kg]
1 5 1
Najlepsza Odpowiedź!
2010-02-05T23:11:05+01:00
Witaj
dane: V=340l, d=1kg/l, cw=4190J/kgK, cs=25MJ/kg, t1=10*C,t2=100*C
szukane: masa węgla M
Ciepło Qs ze spalenia masy M węgla jest równa ciepłu Q potrzebnemu do
ogrzania wody.
Zatem Qs = Q czyli M*cs = m*cw*[t2 - t1] gdzie m = d*V = 340kg
M = 340kg*4190J/kgK*90K/25MJ/kg
M = 5,13 kg
Na wartść opałową węgla przyjęto 25 MJ/kg czyli 25 000 000 J/kg
Ponadto skorzystano z równości delta t*C = delta T K zastępując 90*C przez
90 K.
pozdrawiam
czarnadziura
1 5 1