6. Utwórz nieoficjalne nazwy panien i mężatek od podanych nazwisk.(P)
Koterba -
Radek -
Krzak –

7. Przekształć podane połączenia wyrazów, zastępując nazwy osobowe przymiotnikami.
Zapisz niżej zasadę, którą się kierowałeś.(PP)
teatr za panowania Stanisława Augusta –
gadki Sabały –
dyktatura Napoleona –
obraz Matejki –

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-02-05T22:51:50+01:00
6. Utwórz nieoficjalne nazwy panien i mężatek od podanych nazwisk.(P)
Koterba -Koterbianka-Koterbowa
Radek -Radekówna=Radekowa
Krzak –Krzakówna-Krzakowa
7.
teatr za panowania Stanisława Augusta –teatr stanisławowski lub stanisławowsko-augustowski (ta druga nazwa spotykana rzadziej)
gadki Sabały –Sabałowe gadki
dyktatura Napoleona –dyktatura napoleońska
obraz Matejki matejkowski obraz
przymiotniki utworzone od imion,nazwisk,(czyli od rzeczowników własnych) piszemy mała literą.
1 3 1