1. zapisz reakcję zobojętnienia jonowo i cząsteczkowo;

1) H do 2 SO do 4 + ca(OH) do 2 strzałka …………………………………….
JONOWO………………………

2) Mg(OH) do 2 + H do 3 PO do 4…strzałka …………………………….

JONOWO………………

3) ZAPISZ DYSOCJACJĘ H do 2 SiO do 4 , AL.(OH) do 3 , AgNO do 3 , Na do 2(SOdo 4) do 3

4) KWASY SĄ TO ZWIĄZKI KTÓRE W WODZIE DYSOCJUJĄ NA……………………

5) SOLE W WODZIE DYSOCJUJĄ NA…………………..

6) DYSOCJACJA ELEKTROLICZNA TO ……………........

7) WODOROTLENKI DYSOCJUJĄ NA ………………………………. A KWASY NA KATIONY…………………I ANIONY………………………….

w reakcja do do to znaczy z1) H2SO4 + ca(OH)2 …………………………………….
JONOWO………………………

2) Mg(OH)2 + H3PO4……………………………….

JONOWO………………

3) ZAPISZ DYSOCJACJĘ H2SiO 4 , AL.(OH)3 , AgNO3 , Na2(SO4)3

4) KWASY SĄ TO ZWIĄZKI KTÓRE W WODZIE DYSOCJUJĄ NA……………………

5) SOLE W WODZIE DYSOCJUJĄ NA…………………..

6) DYSOCJACJA ELEKTROLICZNA TO ……………........

7) WODOROTLENKI DYSOCJUJĄ NA ………………………………. A KWASY NA KATIONY…………………I ANIONY………………………….

w reakcjach do np; 2 to znaczy że ta dwujka ma myć w indeksie dolnym

1

Odpowiedzi

2012-08-02T18:48:29+02:00

Zadanie 1.

H₂SO₄ + Ca(OH)₂ ⇒ CaSO₄ + 2H₂O

2H⁺ + SO₄²⁻ + Ca²⁺ + 2OH⁻ ⇒ CaSO₄ + 2H₂O

 

 

Zadanie 2.

 

3Mg(OH)₂ + 2H₃PO₄ ⇒ Mg₃(PO₄)₂ + 6H₂O

3Mg²⁺ + 6OH⁻ + 6H⁺ + 3PO₄³⁻ ⇒ Mg₃(PO₄)₂ + 6H₂O


Zadanie 3.

*błąd powinno być H₂SiO₃, który nie ulega dysocjacji ponieważ jest osadem.

 

 

Al(OH)₃ ⇔ [Al(OH)₂]⁺ + OH⁻

[Al(OH)₂]⁺ ⇔ [AlOH]²⁺ + OH⁻

[AlOH]⁺ ⇔ Al³⁺ + OH⁻

 

 

AgNO₃ ⇒ Ag⁺ + NO₃⁻

 

 

*błąd powinno być Na₂SO₄


Na₂SO₄ ⇒ 2Na⁺ + SO₄²⁻

 


Zadanie 4.

 

Kwasy to związki, które w wodzie dysocjują na kationy wodorowe i aniony reszt kwasowych.

 


Zadanie 5.

 

Sole w wodzie dysocjują na kation metalu i anion reszty kwasowej.

 


Zadanie 6.

 

Dysocjacja elektrolityczna to rozpad cząsteczki pod wpływem wody na kation i anion.

 

 

Zadanie 7.

 

Wodorotlenku dysocjują na kationy metali i aniony wodorotlenowe a kwasy na kationy metali i aniony reszty kwasowej.

 

 

 

 

 

Pozdrawiam :)