2.5
do prostopadłościennego akwarium , którego podstawa jest prostokątem o wymiarach 60cm x 35 cm wlano 63 litry wody . jaka jest wysokość słupa wody w tym akwarium?
2.6
Oblicz długość przekątnej ściany bocznej graniastosłupa prawidłowego o krawędzi podstawy 4 cm i krawędzi bocznej 6 cm .
2.8
Akwarium jest prostopadłościanem, którego podstawą jest kwadrat o boku 20 cm . Woda w akwarium sięga wysokości 40 cm . Po włożeniu kamienia poziom wody podniósł się o 1 cm . Jaka jest objętość tego kamienia ?

2

Odpowiedzi

2010-02-05T23:08:57+01:00
2.5
V = 60[cm] * 35[cm] * h[cm]

63[l] = 63000[cm^3]

60[cm] * 35[cm] * h[cm] = 63000[cm^3]
2100[cm^2] * h[cm] = 63000[cm^3]
h = 30[cm]

Słup wody ma wysokość 30[cm].

2.8
1[cm] * 20[cm] * 20[cm] = 400[cm^3]
6 3 6
Najlepsza Odpowiedź!
2010-02-05T23:21:54+01:00
2.5
do prostopadłościennego akwarium , którego podstawa jest prostokątem o wymiarach 60cm x 35 cm wlano 63 litry wody . jaka jest wysokość słupa wody w tym akwarium?

1l=1dm³
V=63l=63dm³
V=6*3,5*x
21x=63
x=3dm

2.6
Oblicz długość przekątnej ściany bocznej graniastosłupa prawidłowego o krawędzi podstawy 4 cm i krawędzi bocznej 6 cm .

ściana boczna jest prostokątem o wymiarach:4cmx6cm
d-przekatna
d²=4²+6²
d²=16+36
d²=52
d=√52
d=2√13 cm

2.8
Akwarium jest prostopadłościanem, którego podstawą jest kwadrat o boku 20 cm . Woda w akwarium sięga wysokości 40 cm . Po włożeniu kamienia poziom wody podniósł się o 1 cm . Jaka jest objętość tego kamienia ?

objętość wypartej cieczy = objętości kamienia ( prawo Archimedesa)
V=2*2*0,1
V=0,4dm³
5 4 5