Niech dany będzie -elementowy ciąg liczb całkowitych . Niech maksymalna różnica ciągu oznacza największą z liczb gdzie . Zadaniem Twojego programu będzie znalezienie maksymalnej różnicy danego ciągu.
Zadanie

Napisz program, który:

* wczyta ze standardowego wejścia liczbę naturalną oraz liczby ,
* wypisze na standardowe wyjście maksymalną różnicę ciągu .

Wejście

W pierwszym wierszu wejścia znajduje się jedna liczba naturalna . W drugim wierszu znajduje się liczb , będących kolejnymi elementami ciągu.
Wyjście

zadanie w pascalu
W jedynym wierszu wyjścia należy wypisać największą różnicę ciągu .
Przykład
Dla danych wejściowych:

4
1 2 7 -6

poprawną odpowiedzią jest:

13

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-02-06T13:19:08+01:00
Var
n,i,l,max:longint;
begin
readln(n);

for i:=1 to n do
read(a[i]);
max:=-1000000;
for i:=1 to n do
begin
for l:=1 to n do
if(l<>i) and (a[i]-a[l]>max) then max:=a[i]-a[l];
end;

writeln(max);
end.