1. ułóż krótką modlitwę wiernych(zgodnie z kolejnością).
2. wymień rodzaje modlitwy(ogólne)
3. uzupełnij: tekst modlitwy pańskiej, którą posługujemy się na codzień jest zaczerpnięty z .............................. , znajdziemy go w rozdziale...............................i wierszach...................................... .Tekst modlitwy pańskiej jest tłumaczeniem z języka ..............................i zawiera..................................próśb. Czwarta prośba brzmi .........................................................................................................................................................................................................................................................i oznacza....................................................................................................
4. Co jest ważniejsze w naszym życiu: wiara czy uczynki?
5. Kiedy Jan Paweł II został papieżem?
6. Wolnośc od czegoś to:...................................................................................................................................................................
7. Jakie mamy rodzaje wolności i co oznaczają?

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-02-06T00:22:48+01:00