1. Opisz sposób działania komputera mając na uwadze binarne przetwarzanie informacji
2. Wyjaśnij czym jest koniunkcja
3. Omów znany Ci układ logiczny z pamięcią
4. Czym jest negacja logiczna i na czym polega
5. Opisz funkcje pamięci operacyjnej i wymień jej rodzaje
6. Na czym polega i jakie zalety posiada modułowa budowa komputera
7. Wymień znane Ci układy cyfrowe z pamięcią
8. Opisz funkcje, zastosowanie i zasadę działania przerzutnika RS
9. Czym jest alternatywa logiczna

1

Odpowiedzi

2010-02-06T00:34:02+01:00
2.Koniunkcja, w logice, matematyce iloczyn logiczny, wyrażenie logiczne typu p i q Jest prawdziwe, gdy jednocześnie p jest prawdziwe oraz q jest prawdziwe.

4. jednoargumentowe działanie określone w zbiorze zdań, które każdemu zdaniu p przyporządkowuje zdanie nieprawda, że p.Negację zdania p uważa się za prawdziwą, gdy zdanie p jest fałszywe, zaś za fałszywą, gdy zdanie p jest prawdziwe.